fyren2

trivselregler

För att upprätthålla känslan av frihet är det viktigt att alla som tältar tar ansvar och använder sunt förnuft, respekterar sina grannar och den känsliga naturen. Nedan finner du de trivselregler som vuxit fram under de snart 60 år campingplatsen funnits och som är en förutsättning för att alla ska få en trivsam semester.

Boka tältplats innan du kommer

Boka tältplats via telefon eller mejl innan du kommer, se information under  BOKA TÄLTPLATS i menyn.

när du anländer

Om receptionen inte är öppen vid ankomst kan du som har bokat sätta upp ditt tält inom campingområdet som är markerat med rödmarkeringar på träd och stolpar. Titta noga så att du inte måste flytta ditt tält senare! Anmäl din ankomst och betala vid första öppna receptionstid.

din tältplats

Tälta inte närmare än 2 m från stigar och vägar. Håll minst 4 m till omkringliggande tält. Om presenning används som skydd ska den var i en grön kulör. Den får inte placeras så att större markyta tas i anspråk och max 2 m över marken.

husdjur

Vi måste tyvärr begränsa antal hundar på campingplatsen. Allt fler familjer skaffar sig hund och det har blivit ohållbart här på campingplatsen. Gäster som vistas här kortare tid än en vecka (sju dagar) får tyvärr lämna sin hund hemma. Ni som är här längre tid och har med er hund måste lägga er avsides och alltid ha hunden kopplad! Hunden bör vara tältvan och inte främmande för nya människor. Tala om vid bokning om ni tänker ta med er hunden. Katter är inte tillåtna här.

elda, grilla och laga mat

Totalt eldningsförbud gäller på hela Nordkoster. Grillning får endast ske på anvisade platser. Grillplatserna på campingen är avsedda endast för de som tältar och bor inom vårt område. Två av tre bränder orsakas av engångsgrillar. Därför får de endast användas vid grillplatserna och på sandmark. Ha alltid vatten i beredskap! Brandsläckare finns upphängda på tallstammar inom campingområdet.

Dragkärror

Dragkärror är endast avsedda för bagagetransport till och från båten som angör Vettnets brygga. Om du använt dragkärra vid ankomst – ställ tillbaka den vid receptionen snarast möjligt så att nästa gäst kan använda den.

tänk på ljudnivån

För stillhet och ro - tänk på ljudnivån, särskilt kvällstid och tidiga morgnar. Nattro mellan kl 23.00-kl 08.00. Bollspel och högljudda lekar får inte pågå efter klockan 22.00. Klockan 24.00 skall eldarna vid grillplatserna vara släckta. Här på campingen sätter vi mobilen på ljudlöst och använder hörlurar till radio, smartphones etc.

toaletterna

För allas trevnad ska föräldrar till små barn vara med vid toalettbesök.

var rädd om naturen

Vi har alla ett ansvar att skydda den känsliga miljön i Kosters naturreservat. Gräv inga gropar inom campingområdet. Det är naturligtvis förbjudet att såga eller spika i träden. Kasta inte skräp och cigarettfimpar i naturen. För att undvika alltför stort slitage hänvisas bollspel och liknande aktiviteter till strandremsan vid ”målburen” och väster om den.
Cykling och obehörig motorfordonstrafik är inte tillåten inom området. Ställ cykeln vid receptionen.

avresedag

När ni lämnar tältplatsen – lämna inte kvar något efter er och plocka upp eventuellt skräp. Lägg nummerbrickan i brevlådan vid receptionen. Återlämnad bricka bekräftar att ni lämnat tältplatsen.

trivselregler för utskrift